Stávková spoločnosť 1xbet

Prosím, ak máte záujem tipovať v 1xbet, zaregistrujte sa cez nasledujúci banner alebo tento registračný link

1xbet betting

1xbet betting

1xbet betting


1xbet betting
1xbet betting
1xbet betting
1xbet betting
1xbet betting
1xbet betting


Detaily 100% bonusu


 • Pri registrácii na 1xBet môžu noví zákazníci získať 100%-ný bonus na ich prvý vklad do maximálnej výšky 100 EUR (alebo ekvivalent tejto sumy v inej mene).
 • Každý zákazník má nárok iba na jeden registračný bonus.
 • Minimálny vklad na aktiváciu bonusu je 1 EUR.
 • Bonus je zákazníkovi na jeho účet prirátaný automaticky po jeho prvom vklade.
 • Tento bonus nie je dostupný v Rusku a v krajinách Spoločenstva Nezávislých Štátov.
 • Kombinovaná výška vkladu a bonusu musí byť prestávkovaná viac ako päťkrát v jednoduchých stávkach s minimálnym kurzom 2.00, alebo vo viacnásobných stávkach - akumulačných a systémových - ak je vo viacnásobných stávkach zahrnutá aspoň jedna stávka s minimálnym kurzom 2.00.
 • Hendikep stávky (okrem Európskeho hendikepu) a Total stávky sa nepočítajú do prestávkovania bonusu, no môžu byť uzatvárané.
 • Bonus bude považovaný za "prestávkovaný" iba v prípade, že všetky stávky vo výške prijatého bonusu boli uzavreté a vyplatené.
 • Pred splnením všetkých podmienok nie je možné robiť žiadne výbery z účtu okrem výnimočných prípadov špecifikovaných v Dodatku*.
 • Prestávkovanie bonusu musí byť úplne ukončené, ak chce zákazník vybrať prostriedky zo svojho účtu (alebo ich chce presunúť do kasína), v akomkoľvek inom prípade budú bonus spoločne s výhrami získanými s jeho pomocou vynulované.
 • Táto ponuka nemôže byť využitá v kombinácii s inými špeciálnymi alebo promo ponukami.
 • 1xBet môže zmeniť, obnoviť alebo úplne zrušiť špeciálnu ponuku kedykoľvek bez udania dôvodu či varovania.
 • 1xBet môže obmedziť alebo znemožniť istým zákazníkom účasť v tejto alebo v inej špeciálnej ponuke.
 • 1xBet si vyhradzuje právo preskúmania záznamov a logov o transakciách zákazníka. Ak sa počas skúmania zistí, že zákazník alebo zákazníci využívali stratégie, ktoré 1xBet podľa svojich diskrétnych pravidiel považuje za nemiestne, 1xBet si vyhradzuje právo odňať takýmto zákazníkom nárok na špeciálnu akciu a tým pádom aj na vyplatenie bonusu.
 • Pre jedného zákazníka je povolený iba jeden bonus, platí to pre jednu domácnosť, jednu adresu, jeden počítač v prípade zdieľanej adresy IP a pre jeden účet s unikátnou e-mailovou adresou, bankovými detailmi, informáciami o platobnej karte a číslo účtu platobného systému. Akékoľvek zneužívanie tejto ponuky môže viesť k zrušeniu účtu.
 • Zákazník musí na overenie svojej identity (KYC) na vyžiadanie poskytnúť svoje identifikačné dokumenty. Neschopnosť zverejnenia takýchto dokumentov na požiadanie môže viesť k zrušeniu bonusu a výhier. Spoločnosť si vyhradzuje možnosť požiadať zákazníka o jeho fotku s identifikačným dokumentom (tvár zákazníka musí byť na fotke jasne viditeľná), prípadne kedykoľvek identifikovať zákazníka s pomocou telefónneho hovoru.
 • Ak má 1xBet podozrenie z podvodu alebo z prania špinavých peňazí, spoločnosť má právo zrušiť účet zákazníka a zmraziť jeho konečný stav na účte.
 • Tieto Pravidlá a Podmienky sú súčasťou Všeobecných Pravidiel a Podmienok 1xBet.

Dodatok


 • Predtým, ako sú všetky podmienky špeciálnej ponuky splnené, môže zákazník vybrať sumu medzi 0 a celkovou hodnotou jeho vkladov, no iba v prípade, ak mu na účte zostane suma v aspoň dvojnásobnej hodnote výšky získaného bonusu (výber prostriedkov získaných z bonusu a výhier s ním spojených nie je dovolený).
 • Je zakázaný akýkoľvek výber prostriedkov z účtu, ak je zostatok na účte nižší ako suma získaného bonusu a ak je aspoň jedna zo stávok nevyrovnaná.
 • Zákazník má pred splnením podmienok bonusu právo bonus odmietnuť, ak je jeho zostatok na účte vyšší ako samotná suma získaného bonusu. Zákazníkovi je v tomto prípade dovolené spraviť výber všetkých svojich vkladov. V tomto prípade sú všetky prostriedky z výhier a samotný bonus zrušené.