majster  12.02.2018, 12:20 | #23480
Krasnaya rmia víťaZ DO ROZHODNUTIA , 4 KURZ**01

  majster 12.02.2018, 12:21 | #37719
  Tayfun 4-2 Krasnaya Armiya 2 DO ROZHODNUTIA**09