sor14  12.05.2018, 14:06 | #24615
**31 sweden win @1,60 gl**22

  chaffee 12.05.2018, 14:14 | #38871
  To už nieje ontipovani že? Keď drbes sto tiketov nato aj po Tom vysmievani**01
  sor14 12.05.2018, 14:28 | #38873
  **01**01**01