owls  06.10.2017, 17:55 | #303795
Jurga X2 @2.28 + hcp na jurgu +1.5g @ 1.70 a Varfolomejev bude bodovaƄ 2.11