D0cHIGH  20.02.2021, 21:08 | #369139
nejaké to vyhodnotenie dňa banda **30
#369067 OK,OK,OK,OK ,KO,KO +5,46u
#369091 void , ko -1u
#369092 OK +4,5u
#369095 KO,KO,OK +0,95u
#369101 KO,OK +1,35u
#369116 KO -1u
#369107 KO,OK +4,10 u
+14,36u (vklad na zápas 1u )
#369133 21min 0:1 držte palce :)

  D0cHIGH 20.02.2021, 21:11 | #666162
  #369069 **26**27**27
#369066 **27**27**27
  D0cHIGH 20.02.2021, 22:37 | #666169
  Sassuolo 1:1 **27