D0cHIGH  22.02.2021, 10:50 | #369218
trošku štatistiky včera :
#369141 +1,21 u
#369159 -1u
#369166 +3,9u
#369181 -1u
#369182 -1u
#369192 -2u
#369195 -1u
#369202 +0,26 u
#369156 -2 u


= -2,63 u **11

  D0cHIGH 22.02.2021, 10:51 | #666278
  po sobotnom vývare #369139 nedeľná strata ...
  coyotitko 22.02.2021, 11:59 | #666280
  Tu sa neúspechy neodpustaju a netoleruju. Teda nebudú, keď sa slaven konečne poberie
  D0cHIGH 22.02.2021, 12:25 | #666282
  Oj bruh pravda , nemáš požičať dýku **11