Jak používat systém Kelly Criterion pro sázení

Sázející by neměli jednat impulsivně a měli by raději hledat matematické pomůcky. Používání systému Kelly Criterion je například skvělá pomůcka, díky které si můžete spočítat, kolik byste měli vsadit.Před vsazením by měli sázkaři vždy zvážit šest důležitých otázek: na koho, na co, kdy, kde, proč a kolik? V tomto článku nás zajímá zejména kolik, přesněji řečeno, kolik vsadit.


Vezměme si například, že byste si chtěli vsadit na anglickou Premier League. Uvedené otázky bychom si pak položili takto:


  •        Na koho vsadit? Manchester United.
  •        Na co vsadit? Že skončí mezi prvními 4 týmy.
  •        Kdy vsadit? Teď.
  •        Kde vsadit?
  •        Proč vsadit? Zdá se, že jsou podceňovaní.
  •        Kolik na tento výsledek vsadit?

Většina článků se zaměřuje na prvních pět otázek a k odpovědi na otázku „kolik“ dospívá matematicky nebo statisticky.


Když se rozhodujete o financích, klíčovou otázkou není jen nalezení adekvátních finančních produktů, do kterých chcete investovat, ale také to, jak rozdělit své portfolio. Pro sázkaře je podobně důležitá otázka, kolik vsadit.


Mnoho zdrojů doporučuje systém Kelly Criterion nebo z něj odvozené produkty – například zde. Jednoduše řečeno systém Kelly Criterion vypočítá podíl vašich prostředků, který máte vsadit na výsledek, jehož kurz je vyšší, než jste čekali, aby vaše fondy mohly dál růst. 


Systém Kelly Criterion používá tento vzorec: (bp-q)/b


B = kurz jako desetinné číslo -1
P = pravděpodobnost úspěchu
Q = pravděpodobnost neúspěchu (neboli 1-p)


Použití mince jako příkladu pro sázení podle systému Kelly Criterion


Předpokládejme například, že sázíte, že na minci padne hlava, s kurzem 2,00. Mince je ale mírně nevyvážená a pravděpodobnost, že padne hlava, je 52 %.


V tomto případě:


P= 0,52
Q = 1-0,52 = 0,48
B = 2-1 = 1


Dostaneme tento výsledek: (0,52x1 – 0,48) / 1 = 0,04


Podle systému Kelly Criterion byste tedy měli vsadit 4 % ze svého bankrollu (kladný výsledek znamená, že do toho máte jít), aby vaše fondy dál rostly.


Když vám vyjde záporná hodnota, znamená to, že na daný výsledek byste neměli sázet.


Systém Kelly Criterion nabízí mírnou výhodu oproti jiným metodám sázení, jako jsou systém Fibonacci nebo arbitrážní sázení, v tom, že snižuje míru rizika. Vyžaduje ale přesný výpočet pravděpodobnosti určité události a při dodržování této metody váš bankroll neporoste nijak explozivně.zdroj: internet